Condicións Produtos personalizados

POLÍTICA DE DEVOLUCIÓNS E CANCELACIÓN

DOS AND ONE TRILOGIC, SL (en diante Baluka Pets) ofrece servizos de personalización de produtos alimenticios, accesorios e servizos para animais de compañía.

Os artigos, cores e materiais dos nosos artigos para personalizar poden variar lixeiramente dos mostras que aparecen na web dependendo da dispoñibilidade, aínda que sempre manteremos a máxima calidade e as características de deseño. No caso de segundos pedidos que sexan réplicas do primeiro, teña en conta esta circunstancia.

As ofertas marcaranse como tales e serán válidas mentres aparezan na túa pantalla. As devanditas ofertas poden ser modificadas ou canceladas sen previo aviso.

As cancelacións e/ou devolucións só se aceptarán baixo os seguintes termos:

CANCELACIONS

O cliente pode cancelar o seu pedido e solicitar o reembolso completo do importe se aínda non foi enviado. Para iso, debes poñerte en contacto connosco canto antes a través do formulario de contacto ou enviarnos un correo electrónico a hola@baluka.es e facilitarnos os teus datos e número de pedido.

No caso de produtos para os que se solicitou personalización (inscrición do nome, fotografía ou calquera tipo de mensaxe), o cliente poderá cancelar o seu pedido e solicitar o reembolso íntegro do importe se o estado do pedido non pasou a "en preparación" ou nivel superior.

DEVOLUCIÓNS

a) Artigo defectuoso ou envío dun artigo en lugar de outro por erro:

Se se cumpre algunha destas condicións, en cumprimento da normativa vixente, o cliente dispón dun prazo de 14 días naturais desde a data de recepción para devolver un pedido nos 2 casos aceptados. Verificarase que o estado do produto está en condicións normais e que non presenta signos de manipulación.

Para iniciar un proceso de devolución, antes de realizalo, será necesario comunicalo a través dun correo electrónico a hola@baluka.es onde indicaremos os pasos para que nos poidas enviar o pedido. Non aceptaremos devolucións sen a comunicación previa mencionada.

Baluka Pets non aceptará envíos con franqueo vencido ou contra reembolso e nos que non se abonaran os gastos de envío ou devolución.

É necesario que o produto estea en perfecto estado, sen signos aparentes de uso, con todos os seus accesorios e debidamente embalado.

Se a devolución está dentro dos supostos aceptados e se comprobou o seu estado, devolveremos o importe do pedido mediante transferencia bancaria.

b) Retirada da compra:

A retirada é a facultade do consumidor para devolver un ben adquirido á tenda nun prazo legal, sen ter que reclamar nin dar explicacións ao respecto nin sufrir sanción.

Segundo a Lei 3/2014, do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, considéranse Excepcións ao Dereito de Desistimento ao abeiro do artigo 102 da citada lei, as seguintes: suposición, polo que non se aplica o dereito de devolución:

"Produtos pedidos a distancia que se fagan a medida ou con algunha marca de personalización segundo especificacións do cliente: roupa, artigos personalizados con nomes, fotografías ou calquera tipo de mensaxe, etc., ou que é probable que se copien (libros, música, videoxogos, etc.)"

No caso dos produtos ofrecidos por Baluka Pets que sexan personalizados, non se permite o dereito de desistimento da compra, polo que non se permiten devolucións.

No caso de produtos non personalizados, a empresa respectará o período de tempo publicado na páxina web no momento da compra, que pode variar en función da promoción vixente na data e pode chegar aos 30 ou 60 días, pero que nunca será inferior a 14 días e o cliente poderá solicitar a devolución do importe pagado no momento do produto e do envío

Unha vez comprobado que o produto chegou no embalaxe axeitado, en perfecto estado e sen signos evidentes de uso excesivo, procederase ao reembolso do importe aboado polo produto e o envío (se hai un cargo), menos o importe correspondente ao transporte do envío de devolución, que correrá sempre a cargo do cliente así como calquera custo dos previstos nos artigos 107.2 e 108, segundo o disposto no BOE-A-2014-3329

Como devolver produtos nos casos aceptados:

Para devolver un produto nos casos previstos e aceptados por esta política de retirada, débense seguir as seguintes instrucións:

  • Non se aceptarán devolucións con cargo a cargo.
  • Debe ter comunicado a baluka.es o seu desexo de retirarse e ter a correspondente autorización antes de realizar o envío.
  • O cliente proporcionará unha ligazón ao portal de devolucións para que autoxestione a devolución.
  • Debe presentar o(s) produto(s) nun paquete debidamente embalado. O enderezo de devolución aparece no documento descargado.
  • Debes levar o paquete (co formulario de desistimento adxunto) a unha oficina de mensaxería que se indicará por baluka.es
  • Debes solicitar unha proba do envío á empresa de mensaxería.
  • Debes conservar o recibo ata que recibas o reembolso solicitado.

En caso de devolucións reiteradas ou reclamacións por mal estado ou produto defectuoso por parte do mesmo cliente, baluka.es resérvase o dereito de non realizar novos envíos ao cliente.

baluka.es procederá ao reembolso mediante a forma de pagamento que o cliente utilizou ao realizar o pedido, e o devandito reembolso estará suxeito ao dereito de baluka.es para reter as cantidades dos produtos devoltos que presenten danos. Reembolsaremos o importe pagado polo(s) produto(s) devolto menos os gastos de envío (se procede).

REGULACIÓN EUROPEA DE CONSUMIDORES

Informámosche de que a Comisión Europea creou a primeira plataforma europea para a resolución de conflitos no comercio en liña protexida pola última lei de consumo. Neste sentido, como xestores dunha plataforma de venda en liña, temos o deber de informar aos nosos clientes sobre a existencia dunha plataforma en liña para a resolución alternativa de conflitos.

Para utilizar a plataforma de resolución de disputas, o cliente debe utilizar a seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/odr

.