Instrucións de uso e dosificación balukaVIT

Administrar por vía oral directamente na cápsula ou mesturado con alimentos.

Dosificación diaria:

1 cápsula para mascotas de 5-10 Kg
2 cápsulas para mascotas de 11-15 Kg
3 cápsulas para mascotas de máis de 15 Kg